Prodej nových strojů Great Plains v platnosti od 05.10.2015 převzala společnost AGRI SYSTEM, a.s., http://www.agrisystem.cz, tel.: 327 551 023, e-mail:

Great Plains - stroje pro zpracování půdy 

V sortimentu strojů na zpracování půdy naznete kvalitní a robustní stroje pro horizontální i vertikální zpracování půdy. Podmítače, kypřiče, stroje pro předseťovou přípravu, podrýváky i kombinované stroje pro ozdravení půdního profilu, pěchy i válce.

SIMBA - talířové podmítače řady X-Press

SIMBA X-PRESS

X-Press je velmi univerzální talířový podmítač s využitím pro kvalitní podmítku po sklizni předplodiny nebo pro předseťovou přípravu. Optimální průměr talířů 510 mm perfektně zpracuje půdu a precizně ji promíchá s rostlinnými zbytky. X-Press je dodáván s patentovaným DD pěchem, případně jinými typy válců. Pracovní záběry: 2,5 - 10 m v neseném nebo taženém provedení.

SIMBA - radličkové kypřiče řady TL

SIMBA TL

TL je velmi precizní radličkový kypřič s využitím pro kvalitní podmítku po sklizni předplodiny nebo pro předseťovou přípravu. Tři řady MT slupic pro výbornou průchodnost materiáu strojem s perfektním překrytím a urovnávací seřiditelné talíře, to vše je synergicky propojené s integrovaným DD pěchem, případně válcem. Pracovní záběry: 3 - 3,5 m v neseném provedení.

SIMBA - kombinace podrýváku a talířového podmítače řady DTX

SIMBA DTX

DTX je úspěšná kombinace podrýváku a talířového podmítače pro zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Na jednom robustním rámu jsou osazeny podrývací slupice, dvě řady podmítacích talířů a pěch, případně válec. DTX lze dodat s integrovanou výsevní jednotkou OSR pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Pracovní záběry: 3 a 3,5 m v neseném provedení.

SIMBA - kombinátory řady SL

SIMBA SL

SL velmi dobře využívá výhod různým pracovních těles po jedním páteřovým rámem. Talíře vstupují do půdy velmi dobře, kvalitně řežou posklizňové zbytky. Radličky umí "rovnat pole" i kypřit do hloubky. Výhody jednotlivých pracovních těles ve spojení s DD pěchem využijete pro mělké zpracování půdy i zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. SL lze osadit jednotkou OSR pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Pracovní záběry: 4 - 6,7 m v taženém provedení.

SIMBA - kombinace podrýváku a talířového podmítače řady SLD

SIMBA SLD

SLD je úspěšná kombinace podrýváku a talířového podmítače pro zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Na jednom robustním rámu jsou osazeny hydraulicky jištěné podrývací slupice, dvě řady podmítacích talířů a DD pěch. SLD lze dodat s integrovanou výsevní jednotkou OSR pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Pracovní záběry: 4,6 - 6 m v taženém provedení.

Great Plains - kombinátor řady Turbo-Chisel

Great Plains TURBO-CHISEL

Turbo-Chisel je zdokonalená kombinace různých pracovních těles určených k řezání rostlinných zbytků, míchání vrchní vrstvy půdy a vertikálního zpracování půdy, avšak bez horizontálního obracení. Práce Turbo-Chiselu vyniká zejména v těžkých podmínkách, například na půdách s vysokým obsahem jílu. Turbo-Chisel lze využít v technologiích k ozdravení půdního profilu. Pracovní záběry: 2,7 - 4,9 m v taženém provedení.

Great Plains - kypřič půdy řady DISC-O-VATOR

Great Plains DISC-O-VATOR

Disc-o-vator ztěseňuje levnou a rychlou předseťovou přípravu s velkým denním výkonem. Nejprve  rostlinné zbytky rozřeže a případně naruší půdní škraloupy přední řada talířů nebo koltrů. Následují řady vzájemně překrytých šípových radliček a finále zpracuje kombinace hřebů (prutů) a lehký válec (možno dodat bez válce).  Pracovní záběry: 4,9 - 7,3 m v taženém provedení.

SIMBA - stroje pro předseťovou přípravu půdy řady UNIPRESS

SIMBA UNIPRESS

UniPress je progresivní stroj pro předseťovou přípravu půdy určený pro lehké a středně těžké druhy půd. Jeho přednostmi jsou krátká masivní konstrukce, jednoduché seřízení a nízké nároky na opotřebitelné náhradní díly. Je velmi dobře využitelný v technologii s orbou i bez orby, lze agregovat samosatně za traktor nebo za stroj pro zpracování půdy. Pracovní záběry: 4,2 - 10 m v taženém provedení.

SIMBA - stroje pro předseťovou přípravu půdy řady CULTIPRESS

SIMBA CULTIPRESS

CultiiPress je progresivní stroj pro předseťovou přípravu půdy určený pro těžké druhy půd. Jeho přednostmi jsou krátká masivní konstrukce, jednoduché seřízení a nízké nároky na opotřebitelné náhradní díly. Je velmi dobře využitelný v technologii s orbou i bez orby, lze agregovat samosatně za traktor nebo za stroj pro zpracování půdy. Pracovní záběry: 3,3 - 10 m v taženém provedení.

SIMBA - taženy polní válec s protierozními účinky řady AQUEEL II

SIMBA AQUEEL II

Aqueel II je tažený polní válec s protierozními účinky. Kuželové výstupky vytvářejí v půdě jamky miskovitého tvaru, které podporují infiltraci vody a její následné rozvádění v profilu. Zdrsněním povrchu půdy sníží Aqueel II také vlivy větrné eroze. Stroj je rozdělen na dvě sekce a lze ho využívat samostatně za traktorem nebo za jiným strojem pro zpracování půdy. Aqueel II lze využít i jako běžný polní válec. Pracovní záběry: 4,2 - 8,2 m v taženém provedení.

SIMBA - radličková podrývací sekce ST BAR

SIMBA ST BAR

ST BAR je oblíbený radličkový podrývací kypřič a lze jej využít samostatně za traktorem nebo v agregaci s talířovým podmítačem X-Press. Slupice ST BARu s negativním úhlem jsou osazeny systémem pro rychlou výměnu radliček. ST BAR Vás zaujme variabilitou využití a příznivou pořizovací cenou. Pracovní záběry: 2,5 - 4 m v neseném provedení.

Great Plains - podrývák řady SUB-SOILER

SUB-SOILER

Jednořadý podrývák Sub-Soiler zpracovává podorniční půdu s cílem vytvořit pórovitou strukturu s minimálním narušením povrchu. Před každou slupicí jsou umístěny disky, které prořezávají půdu a cestu rostlinnými zbytky. Jištění slupic dle volby farmáře nonstop vinutou pružinou nebo střižným šroubem. Na přání lze dodat s odpruženými sekcemi prutového válce.  Pracovní záběr: 3 m v neseném provedení.

SIMBA - profesionální podrývák řady FLATLINER 500

SIMBA FLATLINER 500

Profesionální podrývák Flatliner 500 je vybaven nejmodernější technologií Simba. Speciální slupice Pro-Lift s hroty a křídly poskytují velice efektivní odstranění utužení půdy a pozitivní změnou jejího strukturování. Pracovní slupice jsou jištěny střižnými šrouby. Osvědčený a patentovaný DD pěch je standardní výbavou. Pracovní záběry: 3 - 4,5 m v neseném provedení.

SIMBA - profesionální podrývák řady FLATLINER HR

SIMBA FLATLINER HR

Profesionální podrývák Flatliner Hydraulic Reset byl speciálně vyvinut pro kamenité podmínky a je vybaven nejmodernější technologií Simba. Speciální slupice Pro-Lift s hroty a křídly poskytují velice efektivní odstranění utužení půdy a pozitivní změnou jejího strukturování. Osvědčený a patentovaný DD pěch je standardní výbavou. Pracovní záběry: 3 - 4,5 m v neseném provedení.

Great Plains - stroje pro setí

Univerzální a přesné secí stroje mohou být vybaveny plošnou nebo zónovou předseťovou přípravou. Na přání lze dodat secí stroje bez předseťové přípravy. Velký důraz Great Plains klade na přesné ukládání osiva.

Great Plains - univerzální secí stroj řady V-300

V-300

Great Plains V-300 je univerzální secí stroj, který je schopen zasít i v těch nejobtížnějších podmínkách. Díky prořezávacím koltrům  vyniká model V-300 v setí do strniště, nemá problém kvalitně uložit osivo i do podmítky nebo jinak připravené půdy. Zásobník osiva s dostatečnou kapacitou, možnost dávkování hnojiva při setí. Secí stroj V-300 je vybaven přídavným zásobníkem, díky němuž schopen zasít i podsev, případně jej lze využít při setí travin. Pracovní záběr: 3 m v taženém provedení.

Great Plains - univerzalní secí stroj řady Spartan 607

SPARTAN 607

Spartan je univerzální secí stroj, který je s dávkou od 1,2 do 360 kg/ha schopen zasít i v těch nejobtížnějších podmínkách. Díky prořezávacím Turbo-koltrům Spartan vyniká v setí do strniště, nemá problém kvalitně uložit osivo i do podmítky nebo jinak připravené půdy, třeba i po orbě. Spartana lze díky schopnosti zasít do drnu využít i pro setí TTP. Příčné i podélné kopírování terénu pro dokonalé setí jsou základními kameny jeho předností. Centrální nastavení přítlaku botek. Zásobník osiva s dostatečnou kapacitou, možnost dávkování hnojiva. Pracovní záběr: 6 m v taženém provedení.

Great Plains - univerzalní secí stroj řady Spartan 907

SPARTAN 907

Spartan je univerzální secí stroj, který je s dávkou od 1,2 do 360 kg/ha schopen zasít i v těch nejobtížnějších podmínkách. Díky prořezávacím Turbo-koltrům Spartan vyniká v setí do strniště, nemá problém kvalitně uložit osivo i do podmítky nebo jinak připravené půdy. Spartana lze díky schopnosti zasít do drnu využít i pro setí TTP. Příčné i podélné kopírování terénu pro dokonalé setí jsou základními kameny jeho předností. Centrální nastavení přítlaku botek. Zásobník osiva s dostatečnou kapacitou, možnost dávkování hnojiva. Pracovní záběr: 9 m v taženém provedení.

Great Plains - univerzální secí stroj řady CENTURION

CENTURION

Centurion je inteligentní univerzální secí stroj s nejmodernějšími hi-tech technologiemi, které uživateli zajistí velké denní výkony, precizně odvedenou práci a pohodlnou komunikaci se strojem. Základní zpracování půdy předními dvěma řadami talířů, hydraulicky regulovatelným smykem a pneumatikovým válcem. Zásobník osiva s dostatečnou kapacitou, možnost dávkování hnojiva.  Pracovní záběry: 3 - 8 m v taženém provedení.

Great Plains - přesné secí stroje řady YIELD-PRO 4-8 řádků

YIELD-PRO 4- 8 řádků

Přesné secí stroje Yield-Pro® reprezentují kompletní modelovou řadu secích strojů určených zejména pro setí kukuřice, slunečnice a sóji. Díky stavebnicové konstrukci lze vybrat kvalitní stroj pro menší farmáře i profesionální model osazený hi-tech technologiemi pro ty nejnáročnější zákazníky. Přesné secí stroje Yiled-Pro® jsou vyráběny v neseném nebo taženém provedení. Pro tažené varianty je možnost doplnění kapalným nebo granulovaným přihnojováním. Pracovní záběry: 4 - 8 řádků (8 - 16 Twin-Row řádků).

Great Plains - přesné secí stroje řady YIELD-PRO 12-24 řádků

YIELD-PRO 12-24 řádků

Přesné secí stroje Yield-Pro® reprezentují kompletní modelovou řadu secích strojů určených zejména pro setí kukuřice, slunečnice a sóji. Velká úspora času díky centrálnímu zásobníku osiva, možnost dávkování hnojiva. Volba různých možností organizace porostu do jednoduchých řádků, úzkořádků nebo Twin-Row dvojřádků. Pracovní záběry: 12 - 24 řádků (24 - 48 Twin-Row řádků).

Chcete více informací o strojích Great Plains ? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Prodej zemědělské a komunální techniky


Rozvíjíme rodinné hodnoty - tradice, spolehlivost a solidnost.

+420 327 551 020


Autorizovaný prodejce strojů firem DEWULF, KUBOTA, KRONE, SMS Rokycany, KVERNELAND

© 2018, VOBOSYSTÉM s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing