KRONE - víceúčelový vůz Krone ZX

Krone - víceúčelový vůz ZX

ZX - kombinovaný senážní a  velkoobjemový vůz
Pokud možno hospodárně pracovat znamená: zvýšit výkon, snížit náklady a optimalizovat roční vytížení. Z tohoto důvodu KRONE, jako specialista na senážní vozy, vyvinul nový kombi-vůz ZX. ZX přesvědčuje opravdovým dvojím užitkem. Tento vůz může být nasazen do sklizně kukuřice a zeleného krmiva jako velkoobjemový návěs s posuvným dnem a při sklizni senáže také zároveň jako samosběrací senážní vůz.

Silné argumenty:

  • Neřízený sběrač EasyFlow
  • Velký řezací rotor o průměru 880 mm
  • Pohony dimenzované pro přenos výkonu až 221kW/300k
  • Mimořádně stabilní a robustní rám
  • Řízená náprava s pneumatikami až 26.5”
  • Sklopná horní část přední stěny

Šetří čas a dává jistotu
Novinka pro dvouúčelový senážní vůz ZX:
Krone nabízí pro stroj ZX jako volitelnou výbavu integrované elektronické vážící zařízení,

  • Krone - víceúčelový vůz ZX

pomocí kterého lze vážit a ukládat hmotnost každé fůry senážního vozu. Data se pořizují pomocí vážících čepů, integrovaných v oji a v agregátu podvozku. Sečtením celkového zatížení na nápravy a zatížení na oj zjistí palubní počítač automaticky celkovou hmotnost vozidla.
Výhoda této metody: Množství sklizené hmoty v jednotlivých fůrách se zjistí ihned - "live" již při nakládce; odpadá cesta na váhu. Řidič ušetří mnoho času, protože pracovní procesy sklizňového řetězce nejsou narušeny. Navíc je možné ukládat data na 20 různých pozicích, to znamená, že lze bez problémů přímo určit výnosy čerstvé hmoty pro jednotlivé zákazníky, resp. u jednotlivých ploch.

Nová měřicí metoda kromě toho přispívá k vyšší bezpečnosti silničního provozu, neboť aktuální hmotnost nákladu se stále zobrazuje na displeji tažného vozu. Víceúčelový sběrací vůz je tedy možné naložit bez problémů a komfortně až na maximální celkovou přípustnou hmotnost. Přesnost vážení nového a cenově výhodného zařízení Krone činí +/-2,5 % celkové přípustné hmotnosti.

Pomocí technologie iGreen je možné uložená data také odeslat přes UMTS a vyhodnotit je. Palubní elektronika je kompatibilní se systémem ISOBUS a může pracovat online. Palubní hydraulika může využívat systém Load-Sensing, pokud je jím traktor vybaven. Konstrukční řešení podvozkové části vozu využívá pro připojení za traktor kulové hlavy K80 jako dokonalý profesionál. Tandemový agregát s hydraulickým vyrovnáváním zaručuje stabilitu bez naklánění  a poskytuje bezpečnou jízdu na šikmém terénu i při průjezdu v zatáčkách. Díky velkým kompenzačním vzdálenostem je zatížení náprav vždy rovnoměrné.

Řezací a dopravní ústrojí:
Řezací ústrojí : Rotor protlačuje řezanou hmotu plynule přes maximálně 39 nožů. Pohon je řešen robustním čelním soukolím (1000 ot/min). Řada nožů a úzká rozteč dávkovacích prstů na rotoru zajišťují excelentní, čistý a přesný řez, blížící se „nůžkovému střihu“.

Krone - víceúčelový vůz ZX - řezací a dopravní rotorŘezací a dopravní rotor:
880 mm průměru, 1840 mm šířky a 8 řad spirálovitě uspořádaných dvojitých zubů. V důsledku plynulého po sobě krátce nabíhajícího pořadí řezů, nedochází k žádným špičkám zatížení pohonů. Segmenty zubů rotoru jsou osazené hardoxovými destičkami vykazujícími vysokou pevnost a dlouhou životnost.

To dává jistotu:
Jištění jednotlivých nožů pomocí pružin se stará o  bezporuchovou práci a ochranu proti vniknutí cizích těles. Po průchodu cizího tělesa se nože automaticky zasunou zpět do pracovní polohy.

To je komfort:
Centrální nastavení nožů pro 0, 23 nebo 46 nožů v  záběru, hydraulické ovládání nožů pro nastavení nulové polohy nožů/nejsou v záběru/ při ucpání. Výměna nožů se provádí bez nářadí. Při odblokování nožů se současně odlehčí všechny pružiny zajištění jednotlivých nožů.

Přehledný a funkční:
Krone - víceúčelový vůz ZX - elektromagnetické komfortní ovládáníElektromagnetické komfortní ovládání pro ZX bez dávkovacích válců- nutno objednat, pro ZX s dávkovacími válci je v  sériové výbavě. Ovládací jednotka s displejem je jednoduchá a přehledná.

Robustní rám:
Mimořádně široké rámové boční nosníky z C-profilů mají profilovou výšku přes 240 mm. Malé rozteč klanic od sebe dává konstrukci bočnic velkou stabilitu. Při šířce rámu 2,4 m můžete nakládat ještě více.

Praktické:
Při plnění vozu zepředu, se dá horní část přední stěny vyklopit o 90° dopředu, při plnění řezačkou z boku, je horní část přední stěny kolmá a při práci se sběračem mírně šikmo dozadu pro optimální plnění vozu. Automatika plnění je na přání integrována v horní části přední stěny.

Krone - víceúčelový vůz ZX - celokovová podlahaCelokovová podlaha a oboustranný pohon dopravníku dna s  dvojnásobnou silou – sériová výbava:
Tím jste nejlépe vybaveni pro nejtěžší podmínky nasazení. Převodovky s hydromotory pro posun dna jsou umístěny uvnitř v  bočních nosnících rámu. Přepnutím hydraulického ventilu je posuv dopravníku dna dvojnásobně rychlý.

Dvojnásobná síla:
Čtyři robustní ploché řetězy pohání dopravník dna. Tyto jsou svými velkými klouby velmi odolné proti opotřebení i při vysokém zatížitelní. Široké články řetězu a ozubení řetězových kol zajišťují bezchybný posuv.

Krone - víceúčelový vůz ZX - velký prostorVelký prostor – kterému nestojí nic v cestě:
Abyste mohli vyprázdnit plný vůz rychle, při co nejvyšší rychlosti, je široké otevření zadního čela nutností.Dozadu rozbíhající se bočnice snižují odpor při vyprazdňování. Šetříte tak čas v jámě a  zvyšujete denní výkon.

Se třemi rozdružovacími válci v sérii:
Agresivní, do V uspořádané prsty zajistí plynulý tok materiálu a rychlé vyprázdnění vozu. Uzavřené rozdružovací válce vytvářejí rovnoměrný pokryv. Ideální pro založení kvalitní siláže.

Podvozky – bezpečně na cestách

Tandemová náprava se třemi listovými pružinami jako vyrovnávacím ramenem je u ZX 350 sériovým vybavením: velký zdvih vyrovnávání se vždy postará o rovnoměrné zatížení obou náprav. Díky nízko uloženému středu otáčení pružin lze s vozem velmi snadno manipulovat v jámě.

Převrácení – ne, děkuji: tandemová náprava s odděleným hydraulickým vyrovnáváním pro levou a pravou stranu: Zajišťuje vysokou bezpečnost při práci na svazích a při rychlé jízdě! Velký zdvih vyrovnávání se vždy postará o rovnoměrné zatížení obou náprav.

Krone - víceúčelový vůz ZX - tandemová náprava   Krone - víceúčelový vůz ZX - tandemová náprava

Tříosá náprava
Kdo jezdí rychle s těžkým nákladem, ten potřebuje nápravy, které jsou pro takové zatížení v každé situaci dostatečně dimenzované. Práce na svazích a málo únosných půdách jsou rozhodující hlediska pro volbu druhu podvozku. S tříosou nápravou, spodním zavěšením a kulovou hlavou závěsu mohou vozy ZX 450 a 550 jezdit rychlostí 40 nebo 60 km/h i s přípustnou hmotností 30.000 kg. Podvozek je pro přepravu těžkých nákladů vybaven hydropneumatickým odpružením a  vyrovnáváním. Tím je jízda velmi komfortní. Přední a zadní kola jsou hydraulicky aktivně řízena. U ZX 450 lze obě přední kola zvednout.

Kulová hlava do spodního závěsu
pro 3000 kg svislého zatížení při spodním zavěšení je sériová: Aktivně řízená náprava s normovaným připojením jako doplňková výbava na přání. Aktivně natáčí řízenou nápravu a snižuje zatížení podvozku při manévrování.

Inteligentní nakládka, významná úspora Krone PowerLoad pro senážní vůz ZX usnadní práci řidiči a šetří peníze

PowerLoad – za tímto názvem se skrývá nová inteligentní nakládací automatika integrovaná do systému ISOBUS, kterou Krone od nynějška nabízí pro konstrukční řadu ZX. Pomocí dvou čidel se měří lisovací síla a objemové vytížení.
Čidlo 1 je takzvané silové čidlo. Je umístěno nad dopravním rotorem na čelní stěně ZX a měří zatížení čelní stěny, tedy lisovací sílu v nakládacím prostoru. Data o síle se předávají počítači CCI-ISOBUS. Při překročení předvolené hodnoty se automaticky aktivuje příčkový dopravník a začne dopravovat píci dozadu.

Čidlo 2, objemové čidlo, je umístěno na nakládací klapce čelní stěny. Zadní část nakládací klapky je zavěšena kyvně. Klapka je tlačena nasouvající se pící nahoru, až sepne příslušné čidlo. Příčkový dopravník potom automaticky posunuje nahromaděnou píci do zadní části senážního vozu. Vzniká tak automatický koloběh, kterým se senážní vůz plní optimálně. U systému PowerLoad se nejprve měří lisovací síla v nákladním prostoru a na jejím základě se aktivuje příčkový dopravník. Měří se tedy pouze aktuální stav naplnění vozu. PowerLoad pracuje nezávisle na faktorech, jako je počet a ostrost nožů, tvar a vydatnost řádků, druh a struktura píce.

Další výhoda systému Krone PowerLoad: Odpadá "intuitivní plnění" senážního vozu, které bývá v praxi běžné, neboť řidič má k dispozici inteligentní automatický systém. Pomocí PowerLoad zvládne nakládku senážního vozu i nezkušený řidič. Lze tak dosáhnout nejen úspory v počtu jízd, ale také úspory paliva na tunu sklizené píce.


Prospekty ke stažení :

KRONE - víceúčelový vůz ZX

   Víceúčelové vozy Krone ZX


Fotogalerie víceúčelových vozů Krone ZX :

Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX
       
Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX
       
Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX
       
Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX Krone - víceúčelové vozy řady ZX

Chcete více informací o víceúčelovém voze KRONE ZX ? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Prodej zemědělské a komunální techniky

Prospekty ke stažení :


Rozvíjíme rodinné hodnoty - tradice, spolehlivost a solidnost.

+420 327 551 020


Autorizovaný prodejce strojů firem DEWULF, KUBOTA, KRONE, SMS Rokycany, KVERNELAND

© 2019, VOBOSYSTÉM s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing