05.01.2011 10:47

Technologie SCR

Technologie SCR

Počátkem roku 2011 dochází ke změnám v emisních podmínkám, které musejí splňovat motory zemědělských strojů s výkonem nad 135 kW. Značka CASE IH se vydala směrem technologie SCR, aby splnila tyto emisní normy a zároveň přinesla uživatelům vyšší produktivitu při práci.

Co přesně představuje systém SCR?
SCR neboli selektivní katalytická redukce umožňuje snižovat produkci oxidů dusíku NOX ve výfukových plynech a současně úpravou časování vstřikování paliva přispívá k redukci pevných částic bez nutnosti používat filtr pevných částic. V rámci činnosti SCR technologie dochází ke vstřikování kapaliny AdBlue do výfukových plynů a řadě chemických reakcí amoniaku a NOX v prostředí katalyzátoru, na jejímž konci se NOX přemění na vodu H2O (vodní pára) a dusík N2.

Jak technologie vlastně funguje?
Technologie SCR je složena z komponentů, které zajišťují dopravu a vstřikování AdBlue, SCR katalyzátoru a soustavy snímačů, podle kterých se zajišťuje množství vstřikované kapaliny. Z nádrže je kapalina dopravena přes soustavu filtrů pomocí membránového čerpadla do vstřikovací jednotky, která je umístěna na výfukovém potrubí. Voda obsažená v AdBlue se po vstřiknutí odpařuje a zbylá močovina se přeměňuje při chemických reakcích na amoniak. Právě amoniak reaguje v SCR katalyzátoru s oxidy dusíku na vodu a dusík N2. Množství AdBlue, vstřikované do výfukového potrubí, závisí na zatížení a otáčkách motoru, teplotě výfukových plynů a vlhkosti nasávaného vzduchu. Kontrolním prvkem kvality práce SCR je snímač obsahu NOX, který je umístěný za katalyzátorem. Aby nedocházelo k zamrznutí kapaliny v přívodním potrubí do vstřikovací jednotky, odčerpává čerpadlo kapalinu zpět do nádrže. Kapacita nádrže je koncipována tak, aby vydržela alespoň 2,5 nádrže motorové nafty. Pro ohřev AdBlue je použita chladicí kapaliny spalovacího motoru, která je přiváděna do nádrže prostřednictvím spirál.

Jaké plynou výhody pro uživatele?
Hlavní výhodu spatřuji ve značné úspoře paliva, kterou přináší citlivější vstřikování paliva. U technologii SCR dochází k „úpravě“ NOX až ve výfukových plynech, a proto měli konstruktéři velkou volnost v nastavení režimu práce spalovacího motoru, především pak v časování vstřikování paliva, neboť značným způsobem ovlivňuje tvorbu pevných částic a také spotřebu paliva motoru. Čím bylo vstřikování paliva opožděnější, tím větší produkce pevných částic motoru vznikala, což se projevilo na nárůstu spotřeby paliva, neboť pevné částice jsou z velké části tvořeny nekvalitně spáleným palivem. Dalším pozitivem technologie SCR je dosahování většího výkonu. Při tvorbě NOX, která dosahuje svého maxima v oblasti maximálního točivého momentu, to vedlo k omezování zálohy točivého momentu a také k nadměrnému poklesu výkonu motoru za svým maximem.
SCR technologie odstraňuje obě popsané nevýhody tj. zvyšování spotřeby paliva a změny průběhu točivého momentu a výkonu kvůli emisním normám. Použitím SCR technologie se hodinová spotřeba snižuje o 3 až 5 l za hodinu provozu v celém rozsahu otáček a také průběh točivého momentu zajišťuje takřka plochou křivku výkonu motoru, tzn. i při nižších otáčkách bude pracovat se stále vysokým výkonem motoru a tím i vysokou produktivitou práce. Spotřeba AdBlue dosahuje podle zatížení motoru 3 až 5 % ze spotřeby paliva. Jednoduchou kalkulací lze přijít k číslům, která opravňují říkat, že tato technologie přináší značnou úsporu pro zákazníka, která se pohybuje v řádech desítek tisíc korun při zohlednění ceny AdBlue. Velikost úspory závisí na zatížení motoru, ceně AdBlue a nafty, počtu motohodin atd. Velikost úspory však vždy dosahuje násobků za náklady na AdBlue. 

Co obsahuje kapalina AdBlue a kde ji lze získat?
AdBlue je kapalina složená z demineralivané vody a močoviny v poměru 32,5 % močoviny, 67,5 % vody. AdBlue je široce dostupná od tankovacích stanic, přes specializované dodavatele, samozřejmě včetně AGRI CS, kteří jsou vám schopni zajistit dovoz přímo na farmu, včetně rozsáhlého příslušenství jako jsou tankovací pistole, průtokoměry atd. Dodává se od nejmenšího množství 10 l až po 1000 l kontejner. Samozřejmě s objemem klesá i cena na litr. Pro skladování je vhodné používat prostor s nízkým prostupem světla, bez zdrojů tepla a průchodu vzduchu. Trvanlivost závisí na teplotě skladování a pohybuje se od 6 měsíců (teplota 35°C) až 36 měsíců (teplota 10°C). Teplota krystalizace začíná při teplotě -11°C.

Používá se technologie SCR i v jiných odvětvích?
SCR technologie byla patentována již v roce 1957. V současné době ji používají všichni významní výrobci nákladních automobilů a někteří výrobci osobních automobilů ze stejných důvodů jako je tomu u zemědělské techniky. Proto se jedná po technické stránce o prověřený systém, který prošel svým vývojem a do zemědělské techniky se dostává bez technických nedostatků.

Traktor CASE IH Steiger
 

Tisknout


Prodej zemědělské a komunální techniky


Rozvíjíme rodinné hodnoty - tradice, spolehlivost a solidnost.

+420 327 551 020


Autorizovaný prodejce strojů firem DEWULF, KUBOTA, KRONE, SMS Rokycany, KVERNELAND

© 2018, VOBOSYSTÉM s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing