Krone - samojízdné řezačky BiG X 700 | 770 | 850 | 1100

Krone - samojízdné řezačky BiG X
 • Nová komfortní velkoprostorová kabina
 • Nový joystick pro maximální pohodlí při ovládání
 • Nové motory MAN s výkonem až 1.078 PS
 • Variabilní tok pořezané hmoty VariStream, Buben Biogas s 40 noži nebo Super-Biogas s 48 noži jako volitelná výbava
 • EasyCollect 1053, nejširší kukuřičný adaptér na světě, 14 řádků kukuřice najednou

BiG X: Přesvědčí kvalitou řezanky, výkonem, jednoduchostí ovládání i komfortem

Vkládací ústrojí
Šestinásobně dobré

 • 6 vkládacích válců pro nejlepší kvalitu řezu
 • Hydraulický pohon:
  plynulé nastavování délky řezanky z kabiny řidiče
  automatické nastavení pomocí AutoScan
 • Maximální bezpečnost proti cizím tělesům:
  velká vzdálenost od detektoru kovů po řezací buben
  detekce kovů po celé šířce kanálu
Krone - samojízdné řezačky Krone

Plynule, bezpečně a komfortně:
Šest vkládacích válců a vzdálenost 820 mm mezi předním válcem s detektorem kovů a posledním válcem je zárukou lepšího primárního slisování a větší ochrany proti cizím kovovým tělesům při rychlém vkládání píce. Hydraulický pohon umožňuje automatické nastavování délky řezanky při různém stupni zralosti pomocí zařízení KRONE AutoScan. Jestliže při rostoucím zatížení motoru klesnou otáčky pod 1200 ot/min, sklizňový adaptér a vkládací ústrojí se automaticky zastaví. Řezací buben se točí dál. Nedojde k ucpání, které by při nízkých otáčkách mohlo nastat. Tady platí víc než jinde, že čas jsou peníze.


Válcový drtič zrna
Systém pro váš úspěch

 • Perfektní rozdrcení
 • Válce ohromného průměru: 250 mm
 • Komfortní nastavování vzdálenosti válců z kabiny
 • Optimální rozdrcení: vhodné zuby pro každé zrno
Krone - samojízdné řezačky Krone

VariStream
Výhradně od KRONE

 • Rovnoměrný výkon při nepravidelném přísunu píce
 • Velmi klidný chod i při nepravidelných řádcích
 • Maximální průchodnost
 • Vynikající kvalita řezanky
 • Vysoký komfort při práci
Krone - samojízdné řezačky Krone

Nejlepší kvalita řezanky i při nerovnoměrném přísunu píce:
Odpružené dno bubnu je v přední části spojeno s držákem protiostří. Při seřizování protiostří zůstává vzdálenost dna bubnu a nožů konstantní. Kvalita řezanky se nemění, ani když se odpružené dno bubnu při nerovnoměrném přísunu píce vychýlí.

Konstantní soustředěný proud materiálu:
Díky odpružené zadní stěně metače lze za všech pracovních podmínek dosáhnout maximálního metacího výkonu a přesně cílené nakládky přepravního vozu.


Sklizňové adaptéry
Sběrač EasyFlow 300 S, 380 S

 • Vyšší výkon, klidnější chod, menší opotřebení
 • Plynulá regulace otáček z kabiny řidiče
 • Automatické přizpůsobení otáček k rychlosti jízdy
 • Obloukový přípojný rám umožňuje snadné připojení a odpojení a výborné kopírování terénu
 • Šest řad prstů ve tvaru W
Krone - samojízdné řezačky Krone

Dvě pracovní šířky:
Neřízené sběrače KRONE EasyFlow 300 S a 380 S o záběru 3,00 m nebo 3,80 m a šesti řadami prstů do W jsou maximálně výkonné a nenechají nic ležet. Podle vydatnosti řádků a pracovního tempa lze z místa řidiče plynule měnit otáčky EasyFlow. Při automatickém režimu se přizpůsobení děje podle rychlosti pojezdu nezávisle na řidiči. Uchycení obloukového přípojného rámu umožňuje velký kyvný rozsah a snadné připojení a odpojení adaptéru.


Sklizňové adaptéry
Adaptér pro přímou sklizeň XDisc 620

 • Záběr 6,20 m
 • Vysoký pracovní výkon, malý příkon
 • Celosvětově osvědčená disková žací technika KRONE EasyCut
 • KRONE SafeCut: jedinečné jištění žacích disků
 • Výkonný podávací šnek s vyměnitelnými hardoxovými plechy
Krone - samojízdné řezačky Krone

Sečení a řezání v jednom pracovním kroku:
KRONE XDisc je speciálně určen pro silážování celých rostlin a má mnohostranné použití. XDisc je zárukou bezztrátové sklizně a přesvědčí čistotou řezu. Díky obrovskému šnekovému dopravníku o průměru 900 mm má stroj BiG X enormní výkon a poradí si bez problémů i s dlouhým a nepoddajným sklízeným materiálem.


Sklizňové adaptéry
Kukuřičný adaptér EasyCollect

 • Pracovní záběr až 10,50 m – výhradně od KRONE
 • Nejlepší kvalita řezanky, malý podíl nadměrných délek v řezance díky podélnému vtahování rostlin
 • Jednoduchá konstrukce a nízký příkon
Krone - samojízdné řezačky Krone

Jedinečný záběr – mohutný výkon: 
Stroj BiG X je možné vybavit nejširším kukuřičným adaptérem na světě nezávislým na počtu řádků s pracovním záběrem až 10,50 m. Nekonečně obíhající kolektory dopravují posečené rostliny ke středu, odkud jsou v pravém úhlu podélně vtahovány dovnitř. Ideální pro vynikající kvalitu řezanky a malý podíl nadměrných délek.

Řezací agregát
Univerzální buben

 • Na trávu, zavadlou senáž, sklizeň celých rostlin pro senáž a na silážní kukuřici
 • Řezací bubny s 20, 28 nebo 36 noži
 • Velký dopravní prostor pod držáky nožů: Velká průchodnost a klidný chod při nerovnoměrně vydatných řádcích
 • Rychlá montáž a demontáž nožů
Krone - samojízdné řezačky Krone

Buben s 20 noži:
Tento „buben na dlouhou píci“ najde nejlepší uplatnění v zemích, kde je dlouhá řezanka standardem. Rozsah délek řezanky: 20 nožů: 5 – 29 mm

Buben s 28 noži:
28nožový buben je univerzálně použitelný a s poloviční sadou nožů se výborně hodí pro dlouhou řezanku. Rozsah délek řezanky: 28 nožů: 4 - 22 mm; 14 nožů: 8 - 42 mm

Buben se 40 noži:
Ekonomická návratnost u tohoto 40 nožového bubnu s vysokým výkonem a nízkou spotřebou paliva je velice rychlá. Kromě toho se výrazně sníží podíl nadměrně dlouhé řezanky a tím se zvýší efektivita fermentoru v zařízení na bioplyn. Díky lepší výtěžnosti plynu klesá potřeba ploch ke sklizni v přepočtu na m³ bioplynu.

Buben se 48 noži:
Nový buben Super-Biogas s 48 noži je konstruován přesně podle požadavků moderních zařízení na bioplyn. Teoretickou délkou řezanky lze nastavit od 2 mm až do 12 mm. Oproti 40 nožovému bubnu má o 20% vyšší frekvenci řezání a řezanka je ještě kratší. Díky většímu počtu nožů je při stejné délce řezanky nižší spotřeba paliva na tunu sklizené hmoty. Krátká řezanka zvyšuje výtěžnost bioplynu a bioplynová stanice pro svůj instalovaný výkon potřebuje menší množství vsázky.


Diskový drtič řezanky

 • Perfektní úprava a rozvláknění píce při šetrném zachování její struktury
 • Velký průměr disků 265 mm a vysoká výkonnost
 • 2,5krát větší třecí plocha oproti válcovému drtiči zrna
 • Pohodlné nastavování vzdálenosti disků z kabiny
Krone - samojízdné řezačky Krone

Variabilní využití:
Vzdálenost disků je flexibilní a dá se nastavit podle potřeby. Pomocí OptiMaize S až XL tak lze perfektně upravovat řezanku jakékoli délky.

Průměr disků je 265 mm na vnější straně a 135 mm na vnitřní straně. Disky se proti sobě otáčejí se stejnými otáčkami, jejich obvodová rychlost je přitom různá a vzniká tření. Tak josu optimálně rozdrcena nejen všechna zrna, ale také kvalitně rozvlákněny všechny pořezané stonky, a to i při velké délce řezanky.

Diskový kondicionér má třecí štěrbiny ve tvaru V a díky tomuto uspořádání má ve srovnání s válcovým kondicionérem 2,5krát větší třecí plochu. Má proto ohromnou průchodnost při optimální úpravě píce.


DigitalSystems

Ještě více s BiG X - KRONE DigitalSystems zajišťuje ještě lepší vytížení stroje a rozumné usnadnění práce řidiče. Při použití v extrémních podmínkách nabízí DigitalSystems maximální míru bezpečnosti a umožňuje získávat všechna relevantní data o sklízeném produktu.

Krone - samojízdné řezačky Krone

AutoScan:
Automatické přizpůsobení délky řezanky podle stupně zralosti kukuřice Fotooptická buňka uprostřed kukuřičného adaptéru zjišťuje stupeň zralosti kukuřice a automaticky přizpůsobuje délku řezanky. Kvůli lepší struktuře a nižší produkci silážní šťávy v silážní jámě se zelená kukuřice řeže na delší kusy. Naopak suchá kukuřice se řeže na kratší kusy a lze ji tak v silážní jámě lépe zhutnit. AutoScan usnadňuje práci řidiči a šetří palivo, protože rostliny se řežou na takovou délku, jaká je potřeba a nikoli na co nejkratší. AutoScan u KRONE není drahý luxus, ale standard.

Krone - samojízdné řezačky Krone

ConstantPower:
Automatická regulace otáček motoru ConstantPower reguluje rychlost pojezdu řezačky v závislosti na zatížení motoru. Stiskem tlačítka si zvolíte požadovaný režim vytížení motoru. Stroj automaticky upraví pojezdovou rychlost podle stavu porostu a proměnlivého výnosu. Tato standardní funkce usnadňuje řidiči práci a poskytuje dosažení maximální výkonnost při minimální spotřebě paliva. Ve spojení se zařízením AutoScan je možné další výrazné zvýšení výkonu při nejlepší kvalitě řezanky.

Krone - samojízdné řezačky Krone

RockProtect (detektor kamenů):
Šest vkládacích válců má nejen velkou sílu, ale pracuje také s patřičným citem. Systém RockProtect, dodávaný jako volitelná výbava, chrání vaši řezačku inteligentně před poškozením kameny. Zjistí-li systém kámen, vkládací válce se během několika milisekund automaticky zastaví. Míra bezpečnosti je na vás, neboť citlivost systému RockProtect si nastavíte vy sami.

Krone - samojízdné řezačky Krone

CropControl:
Evidence výnosů Volitelnou výbavu pro zjišťování výnosů dodává KRONE. Pomocí Crop-Control zjistíte výnos z pole rychle a přesně pouhým stiskem tlačítka. Na konci dne můžete zjištěné výnosy z jednotlivých ploch nebo z celkové plochy zcela jednoduše vytisknout. CropControl umožňuje plynule dokumentovat výnosy z vámi sklizených ploch.

Krone - samojízdné řezačky Krone

Senzor NIR
Senzor NIR pro měření obsahu vlhkosti je umístěn na výmetné rouře řezačky BiG X. Kontinuální proud píce v tomto místě je základem pro získávání perfektních dat. Montáž čidla je snadná. Čidlo má robustní kryt, který ho chrání před poškozením.Fotogalerie samojízdných řezaček BiG X :

Chcete více informací o řezačce KRONE BiG X 700 | 770 | 850 | 1100? Kontaktujte nás

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti